Jdi na obsah Jdi na menu
 

ŘEŠITELSKÝ TÝM

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ) 

řešitelé: 

Ing. Martin Weber – řešitel příjemnce

spoluřešitelé:

RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., Ing. Jiří Dostálek, CSc., PhDr. Věra Vávrová,  Ing. Lucia Bendíková,  Ing. Lucie Medková, Ph.D., Ing. Tomáš Veith, Ph.D., Ing. Katarína Demková, Ph.D., Ing. Vendula Krausová, MSc., Ph.D.

 

Národní památkový ústav (NPÚ)

řešitelé: 

Ing. Marek Ehrlich, řešitel dalšího účastníka

spoluřešitelé: 

Ing. arch. Věra Kučová, Ing. Božena Pacáková, Ing. Marie Pavlátová, Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Bc. Vladimíra Králová. Bc. Anna Svobodová (od 2018)

 

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v lednici (ZF MENDELU)

řešitelé: 

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová – řešitel dalšího účastníka

spoluřešitelé: 

Ing. Lenka Trpáková, Ing. Markéta Flekalová, Ph.D., Ing. Jozef Sedláček, Ing. Hana Martinková - Kuchyňková, Ph.D., Ing. Eva Žallmannová, Ph.D., Ing. Ondřej Šesták, Ing. Daniel Matějka, Ing. Hana Matějková (od 2017), Ing. Zuzana Fialová roz. Boršiová (od 2018), Ing. Radim Klepárník (od 2018)

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)

řešitelé: 

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – řešitel dalšího účastníka

spoluřešitelé: 

Doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Simona Vondráčková roz. Švecová