Jdi na obsah Jdi na menu
 

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

 

Projekt programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) 

Identifikační kód projektu DG16P02M034

 

Řešitelská pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ)

Národní památkový ústav (NPÚ)

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v lednici (ZF MENDELU)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)

 

Délka trvání projektu: 1.3.2016 - 31.12.2020

 

Cíle projektu:

Cílem výzkumného projektu je identifikovat, dokumentovat a prezentovat poznatky o hodnotách historické kulturní krajiny (HiKK) s památkovým potenciálem; rozvinout stávající systém ochrany HiKK vycházející z institutu památkových zón na základě podchycení typologických východisek napomáhajících k rozpoznání potenciálu ochrany na doposud nechráněných částech historické kulturní krajiny; posílit povědomí a ochranu hodnot HiKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.