Jdi na obsah Jdi na menu
 

METODIKA PROJEKTU

Řešení projektu probíhá ve třech problémově orientovaných etapách a bude se odvíjet od následujících metodických kroků:

 

I. etapa: Zpracování národní typologie historické kulturní krajiny (HiKK)

1. 3. 2016 - 31. 12. 2020

•  shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti typologie HiKK

• podchycení charakteristických kulturně-historických znaků a jevů krajiny (typických segmentů, struktur a prvků HIKK) a jejich utřídění ve vztahu k základním typologickým kategoriím podle článku 1 směrnice Výboru světového dědictví UNESCO

• návrh a charakteristika nižších typologických jednotek HiKK v rámci komponované kulturní krajiny navržené a vytvořené záměrně člověkem v podmínkách ČR na základě vymezených znaků a kriterií

• návrh a charakteristika nižších typologických jednotek HiKK v rámci organicky vyvinuté krajiny reliktní nebo fosilní v podmínkách ČR na základě vymezených znaků a kriterií

• návrh a charakteristika nižších typologických jednotek HiKK v rámci organicky vyvinuté krajiny kontinuální v podmínkách ČR na základě vymezených znaků a kriterií

• návrh a charakteristika nižších typologických jednotek HiKK v rámci asociativní kulturní krajiny v podmínkách ČR na základě vymezených znaků a kriterií

• pilotní výběr území reprezentujících škálu navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK v podmínkách ČR (KPZ a další lokality s památkovým potenciálem v oblasti HiKK)

• verifikace škály a charakteristik navrhovaných nižších typologických jednotek HiKK, vypracování metodiky

 

II. etapa: Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, struktur a prvků vybraných částí historických kulturních krajin (HKK)

1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

• výběr a vymezení modelových segmentů krajiny (příkladově dvě typologicky odlišná území od každé kategorie UNESCO).

• identifikace a podrobná dokumentace památkově hodnotných částí a struktur na vybraných lokalitách (KPZ a dalších lokalitách s památkovým potenciálem v oblasti HiKK)

• podchycení předmětu ochrany na modelových HiKK vč. grafických výstupů s využitím GIS

 

III. etapa: prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny ČR

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

• shrnutí dosavadního poznání a přístupů v oblasti prezentace HiKK

• zpracování pilotních studií prezentujících možnosti odpovědného nakládání s HiKK

• uspořádání workshopů k problematice péče o HiKK

• uspořádání výstavy na téma prezentace hodnot HiKK laické veřejnosti včetně mladších věkových kategorií, vydání kritického katalogu.

31.5.2016