Jdi na obsah Jdi na menu
 

EDUKAČNÍ PROGRAMY A VÝSTAVA

vystava_hikk_pozvanka.jpg

 

     V rámci výzkumného projektu Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky se uskutečnilo několik edukačních programů, které byly připraveny pro žáky základních škol ve dvou lokalitách: v krajině sv. Prokopa v Sázavě tři kratší programy a v krajinné památkové zóně Novohradsko celoroční školní projekt s názvem Když krajina promluví. Jihočeský školní projekt v Nových Hradech se stal součástí povinně volitelného semináře Poznej svůj region ve školním roce 2019/2020. Hlavním cílem edukačních aktivit bylo poznání kulturněhistorických hodnot vybraných území na úrovni přiměřené žákům 2. stupně základních škol. Všechny zkušenosti a výstupy mohou být využity jako inspirace pro budoucí programy v oboru edukace a interpretace kulturního dědictví. 

     Jedním z výstupů výzkumného projektu je výstava Objevujeme krajinu společně s památkáři instalovaná ve výstavní síni na státním hradě v Nových Hradech v období 2. června - 31. srpna 2020. Výstava je přístupná zdarma z nádvoří hradu. Cílem výstavy je popularizovat téma ochrany historické kulturní krajiny a nastínit problematiku zkvalitňování stávajícího systému ochrany historické kulturní krajiny. Výstava obsahuje dva tematické bloky. První část návštěvníkovi nastiňuje, co je to historická kulturní krajina, přibližuje některé související pojmy, ochranu kulturní krajiny podle zákona a práci památkářů při identifikaci hodnot historické kulturní krajiny. Druhá část představuje výchovně-vzdělávací aktivity připravené a realizované v Nových Hradech a v Sázavě. Průběh edukačních programů v Nových Hradech shrnují výtvarná díla zapojených žáků (komiksové příběhy - reflexe realizovaných vyučovacích hodin) a krátká videa, která dokumentují projektové aktivity a přibližují důležitost výchovy a vzdělávání v historickém prostředí. Součástí výstavy jsou doprovodné vycházky do krajiny a k novému Obelisku, který novohradští školáci dokončovali na závěr školního projektu Když krajina promluví. Nový Obelisk je instalován v zámeckém parku na pohledové ose směřující od zámku k zaniklému Obelisku. 

 

Pracovní list pro žáky 2. stupňů základních škol:

     Badatelský úkol k výstavě ke stažení zde: (pdf.)

     Edukační průvodce výstavou pro dospělé návštěvníky ke stažení zde: (pdf.) 

Fotodokumentace z dokončovacích prací a instalace projektového Obelisku: 123

 

Panely k výstavě: 12345678910

Video: Prezentace historické kulturní krajiny formou edukačních programů:

            Objevování krajiny s využitím moderních technologií

            Aktivizace žáků v prostředí památek

 

Fotografie ze zahájení výstavy: 1234

Katalog z výstavy ke stažení: zde