Jdi na obsah Jdi na menu
 

PUBLIKACE A VÝSTUPY

SEDLÁČEK, J. (2016): Geovizualizace. Standardizace postupu pro environmentální posuzování. In: Leitmanová, M., Tárník, A. (eds.), Veda mladých 2016. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, s. 106 - 114. ISBN 978-552-1535-8.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2017): Budování ideální krajiny v přírodně-krajinářském parku a její následné přeměny na příkladu parku v Zahrádkách u České Lípy. Forum historiae 11/1, s. 97–111. Dostupné z: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/08-marketa-santruckova-budovani-idealni-krajiny-v-prirodne-krajinarskem-parku.pdf

 

WEBER, M. (2017): Identifikace a ochrana kulturně - historických hodnot naší krajiny. In.: Kulturní detail v krajině, historické struktury krajiny. Sborník ze semináře konaného 16. 5. 2017 v Kroměříži. Metodické centrum zahradní kultury při územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži, s. 41 – 49. ISBN 978-80-87231-50-0. Dostupné z: http://nczk.cz/useruploads/files/Cirkul%C3%A1%C5%99%20II.pdf

 

SEDLÁČEK, J.; SALAŠOVÁ, A. (2016): GIS analysis in cultural landscape protection. Example from Czech Republic. In: Proceedings of the Third European SCGIS Conference "Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation". Sofie: Space Research and Technology Institute BAS (Bulgarian Academy of Sciences). s. 176-182. Dostupné z: http://proc.scgis.scgisbg.org/S2-6_Sedlacek.pdf

 

KUPKA, J. (2017): Dva Janové ve Strakonicích. In.: Člověk, stavba a územní plánování 10, Sborník z konference konané 19. října 2016 v Praze, s. 132-143, Praha, České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-06319-4 (ISSN 2336-7687), Dostupné z: http://www.csup.uzemi.eu/