Jdi na obsah Jdi na menu
 

PUBLIKACE A VÝSTUPY

KUPKA, J. (2018): Kulturní hodnoty lesní krajiny. In: Člověk, stavba a územní plánování 11. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 191-206. 

ke stažení zde

 

SALAŠOVÁ, A.; MATĚJKOVÁ, H.; SEDLÁČEK, J. ŠESTÁK, O.; MATĚJKA, D.; FLEKALOVÁ, M. (2018). Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny: Historická kulturní krajina Chroustovice. Specializovaná mapa s odborným obsahem (Avízo – upravená verze – návrh k 31.10.2018).

ke stažení: mapa v nízkém rozlišení, text, průvodní zpráva

Interaktivní mapa Chroustovice

 

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M.; BENDÍKOVÁ, L.; MEDKOVÁ, L. (2018). Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny: Krajina sv. Prokopa. Specializovaná mapa s odborným obsahem (Avízo – upravená verze – návrh k 31.10.2018).

ke stažení: mapa v nízkém rozlišení 5MBmapa ve vyšším rozlišení 25MB, textprůvodní zprávapřílohy textu: databáze znaků, seznam kult. památek a nár. kult. památek v území

Interaktivní mapa Krajina sv. Prokopa

 

 

SALAŠOVÁ, A., SEDLÁČEK, J., KLEPÁRNÍK, R., FIALOVÁ, Z. (2018): Péče o historickou kulturní krajinu. Interpretace, prezentace a možnosti obnovy historické kulturní krajiny ČR. Workshop. Lednice: MENDELU, 18. 10. 2018. Pozvánka a program zde.

Fotografie z workshopu: 12345678910

Zápis z průběhu workshopu zde

 

KUČOVÁ, V., KUČA, K. (2017): Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky. Zprávy památkové péče 77/5, 491-504. 

ke stažení zde

 

KUČOVÁ, V. (2017): Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví. Zprávy památkové péče 77/5, 505-514.

ke stažení zde

 

KUPKA, J. (2017): Dva Janové ve Strakonicích. In.: Člověk, stavba a územní plánování 10, Sborník z konference konané 19. října 2016 v Praze, 132-143, Praha, České vysoké učení technické v Praze. ISBN 978-80-01-06319-4 (ISSN 2336-7687), Dostupné z: http://www.csup.uzemi.eu/ 

ke stažení zde

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2017): Budování ideální krajiny v přírodně-krajinářském parku a její následné přeměny na příkladu parku v Zahrádkách u České Lípy. Forum historiae 11/1, s. 97–111. Dostupné z: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/2389128/08-marketa-santruckova-budovani-idealni-krajiny-v-prirodne-krajinarskem-parku.pdf

ke stažení zde

 

WEBER, M. (2017): Identifikace a ochrana kulturně - historických hodnot naší krajiny. In.: Kulturní detail v krajině, historické struktury krajiny. Sborník ze semináře konaného 16. 5. 2017 v Kroměříži. Metodické centrum zahradní kultury při územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži, s. 41 – 49. ISBN 978-80-87231-50-0. Dostupné z: http://nczk.cz/useruploads/files/Cirkul%C3%A1%C5%99%20II.pdf

ke stažení zde

 

 

SEDLÁČEK, J.; SALAŠOVÁ, A. (2016): GIS analysis in cultural landscape protection. Example from Czech Republic. In: Proceedings of the Third European SCGIS Conference "Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation". Sofie: Space Research and Technology Institute BAS (Bulgarian Academy of Sciences). s. 176-182. Dostupné z: http://proc.scgis.scgisbg.org/S2-6_Sedlacek.pdf

ke stažení zde

 

SEDLÁČEK, J. (2016): Geovizualizace. Standardizace postupu pro environmentální posuzování. In: Leitmanová, M., Tárník, A. (eds.), Veda mladých 2016. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, s. 106 - 114. ISBN 978-552-1535-8.

ke stažení zde