Jdi na obsah Jdi na menu
 

ŘEŠITELSKÝ TÝM

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i. (VÚKOZ)

je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou k 1. 1. 2007 Ministerstvem životního prostředí ČR za účelem výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví. 

řešitelé: 

Ing. Martin Weber – řešitel příjemnce

spoluřešitelé:

RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., Ing. Jiří Dostálek, CSc., PhDr. Věra Vávrová,  Ing. Lucia Bendíková,  Ing. Lucie Medková, Ph.D., Ing. Tomáš Veith, Ing. Katarína Demková, Ph.D., Ing. Vendula Krausová, MSc., Ph.D.

 

Národní památkový ústav (NPÚ)

řešitelé: 

Ing. Marek Ehrlich, řešitel dalšího účastníka

spoluřešitelé: 

Ing. arch. Věra Kučová, Ing. Božena Pacáková, Ing. Marie Pavlátová, Mgr. Ondřej Malina, Ph.D., Bc. Vladimíra Králová, Ing. Olga Ehrlichová

 

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v lednici (ZF MENDELU)

řešitelé: 

doc. Dr. Ing. Alena Salašová – řešitel dalšího účastníka

spoluřešitelé: 

Ing. Lenka Trpáková, Ing. Markéta Flekalová, Ph.D., Ing. Jozef Sedláček, Ing. Hana Martinková - Kuchyňková , Ph.D., Ing. Eva Žallmannová, Ph.D., Ing. Ondřej Šesták, Ing. Daniel Matějka, Anna Weberová

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (FSv ČVUT)

řešitelé: 

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – řešitel dalšího účastníka

spoluřešitelé: 

doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Simona Vondráčková (Švecová)